Publicerad av Anders Tihkan den 05 Apr 2024

Handen på hjärtat: känner du till trenderna Monkmode, AI-kompisar, Soft girl, Looksmaxxing och Grisch? Tyvärr gör alltför många ungdomar det, och låter sig pressas till självkritik och osäkerhet. Läkare varnar för skönhetsingrepp som kan få negativa konsekvenser.

 

President Sven Rudberg välkomnade oss denna aprilväderslaskiga morgon. Anders T visade bild på den första kortbetalningen till klubben. Den gjordes av Per-Ola igår när han betalade biljetter till besöket 7 maj i Carl Eldhs ateljémuseum. Ja - nu går det nämligen att betala med kort genom ClubRunners nya funktion att sälja biljetter till evenemang. Mycket praktiskt!

Sven bad om veckomötets val av klubbens två elektorer till bildandemötet 16 april för det nya “kustdistriktet” D2405 som blir vårt distrikt från 1 juli i år. Veckomötet valde Sven Rudberg och Dennis Lind, reserv Per-Ola Sjöswärd.
 

Nu till dagens ämne om utseendefixering och sociala trender bland ungdomar! Behöver du läsa på om Monkmode, AI-kompisar, Soft girl, Looksmaxxing och Grisch? Se Ungdomsbarometerns trendspaning 2024. Läs också Tjejzonens rapport Hyperidealen 2024 – Om skönhetsidealens effekt på unga tjejer.

Paulina Gunnardo guidade oss i detta aktuella ämne. Hon arbetar med bl a utbildning om rättigheter inom barnkonventionen och har poddat, bloggat och forskat om barnutveckling. 

Vi föds med perfekt utseende, men numera får många tonåringar så starkt självfokus och missnöje med sitt utseende att det stör deras vardagsliv.  83 procent av tjejerna i åldern 16-29 år uppger att de har komplex som begränsar deras vardag! 92 procent av tjejerna uppger att de i olika grad känner negativ press pâ grund av dagens skönhetsideal. Läkare varnar för Barbietrenden - att ungdomar sprutar in gift i nackmusklerna för att halsen ska se längre ut, som på Barbie! Det finns tyvärr en utbredd utseendefixering som drivs på i sociala medier (som inte var uppfunnet när den här publiken var ung!).

Många unga människor upplever idag en stor press att anpassa sig till orealistiska skönhetsnormer, såsom “Barbie-trenden”:

  • Det finns en oroande trend att unga människor, inklusive tonåringar och unga vuxna, genomgår procedurer som att injicera muskelavslappnande ämnen för att uppnå ett "Barbie-utseende". Detta drivs av en stark känsla av självkritik och osäkerhet kring det egna värdet och den egna värdigheten.
  • Frågan om kroppsuppfattning och självkritik är ett stort problem för föräldrar, och undersökningar visar att det är en topprioritet för dem att ta itu med hur de kan hjälpa barnen att utveckla en sund självuppfattning.
  • Påtryckningar från samhället och media, inklusive algoritmer på sociala medier, bidrar till dessa orealistiska skönhetsideal och oförmågan att helt enkelt “vara sig själv”.
  • Det finns också en oroande trend att unga människor, särskilt unga kvinnor, undviker fysisk aktivitet på grund av att de känner sig obekväma med sin egen kropp eller utseendet. 30 procent av tjejerna, enligt Tjejzonen.

Programmästare Jenny tackade Paulina med vår gåva till Polio-plus-kampanjen.
 

Vid tangenterna
Eder vikarierande mötesreferent 
Anders T

PS vinjettbilden är förstås AI-genererad med instruktionen “four teenagers showing off their fancy clothes, hair styles and beautiful bodies. background is a school yard. style: caricature”. DS