Publicerad av Louise Adelborg den 27 Apr 2024
Martin Olgemar, Vatten- och våtmarks samordnare på Länsstyrelsen i Stockholms Län, ansvarar för myndighetens uppdrag att samordna och leda arbetet med restaurering av våtmarker i länet. Exempel på uppdrag är utsättning av gädda i ytterskärgården, anläggning av konstgjorda undervattensrev utanför Djurgården och restaurering av vattendrag.
President Sven välkomnade! Totalt var vi 25 personer, varav 2 digitalt. Vi hälsade alldeles särskilt välkommen till Tetiana Parkhumenko           en av våra vänner från Ukraina. Ami informerade om att de sk Fotopromenaderna åter kommer igång på söndag kl 11.
 
Skryt; 
Tom om fladen nära Skägga som nu har blivit fredad mot fisken och åter kan bli en fin lekplats för återväxten av bl a gäddor. Tom lämnade in ansökan om förbud av fiske för 1,5 år sedan och nu har beslut tagits och genomförts. Trycket på fisket har varit omfattande där.
Monica har tillsammans med Janne och Affi varit på Rotary ledaskaps utbildning som Monica tyckte varit mycket bra.
 
Aktiviteter;
7 maj besök på Carl Eldhs atelje. Anmäl dig om du vill följa med! Mer info HÄR.
31 maj sommarfest på Strömma krog. Anmäl dig och bidra till att förgylla årets sommarfest! Mer info HÄR.
 
Sven presenterade Martin Olgemar som jobbar med våtmarker på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har som ett av sina uppdrag att arbete med återställande och anläggning av våtmarker. Vår klubb kommer inom ramen för Östersjöprojektet jobba med våtmarker.
 
Martin berättade att Sverige var ett land med väldigt mycket våtmarker. På 1800-talet hade befolkningen bl a ökat mycket och vi var i behov av att öka vår matproduktion för att föda människorna. För att få ny åkermark och kunna odla mer grödor så började en omfattande utdikning och torrläggning.
 
Man kan säga att det varit en cykel som på gått under ca 200 år:
                   Kärr - Utdikning - Dålig skörd - Granplanering - Återställning. Vi befinner oss i fasen Återställning nu.
 
Att restaurera våtmarker är tacksamt. Förändringen sker snabbt och bl a kommer nya arter och etablerar sig vilket är positivt för den biologiska mångfalden. Hemmesta Sjöäng är ett bra exempel. Restaureringen av den har gett ett mycket gott resultat. Vill man besöka ett fint våtmarksområde som aldrig varit utsatt för utdikning etc så är Långvikträsk på Ingarö väl värt ett besök!
 
Ami tackade Martin med ett sedvanligt poliodiplom.