Publicerad av Anders Tihkan den 10 Mar 2023
Två vattentest-väskor överlämnades idag till Lemshaga akademi för deras fjärde- och femteklassare i naturundervisningen. Vi fick också en återkoppling från Hemmestaskolan där eleverna enligt läraren varit "oerhört upphetsade" över att kunna ta vattenprov som visade om det vattnet var badbart eller inte.
 
Idag var vi 23 deltagare (2 online), varav 2 gäster. Johan Broms berättade att hemtjänsten hade kommit till hans mamma, 95 år, med bandvagn!
 
Ami har fått in en artikel om vårt integrationsprojekt i Rotary Norden: Språkpromenad för nyanlända!
 
Vår klubb förekommer en gång till i samma nummer av Rotary Norden, nämligen i artikeln om RI-presidenten Jennifer Jones besök i Stockholm, då Louise berättade om vattentestväskan och hur skolelever på Värmdö använder den. Ja - Louise är med på bilden i artikeln, leta i mitten!
 
Louise hade fått feedback från Hjalmar, lärare på Hemmestaskolan, om vår vattentestväska. Han vittnade om sina elevers stora entusiasm när de använde Rotaryväskan: de var "oerhört upphetsade" eftersom den viktiga frågan de ville ha svar på var om det skulle gå att bada eller inte i sommar, dvs om det finns colibakterier i vattnet, eller ej.
 
Louise överlämnade två vattentestväskor till Lemshaga akademi som kommer att använda dem i årskurs fyra och fem, eller som årskurserna heter på Lemshaga: Jupiter och Mars (man börjar i Pluto som är förskoleklass och närmar sig så småningom Solen som är nian). 
 
 
Vi ser fram mot återkoppling från skolan!
 
Läs mer om vattentestväskan i distriktets artikel.
 
Under mötet visade vi både instruktionsfilmen om vattentester och Östersjöfilmen som ska användas på båtmässan där distriktet har en Rotarymonter.
 
 

Se instruktionsfilmen om vattentestväskorna:

 
 

Se distriktets film om Östersjöprojekten (gjord för båtmässan Allt för sjön):