Publicerad av Tomas Englund den 08 May 2020
Fredagens möte lockade 27-29 deltagare lite beroende på när mellan 07.50-08.30 som summeringen gjordes. President Dennis inledde stämningsfullt med en strof ur Strövtåg i hembygden av Fröding. Skrytgrisen cirkulerades runt skärmen med en uppmaning till stöd för Rotarys katastroffond. Dennis informerade även det hittillsvarande resultatet av röstningen gällande stadgeändringar. 22 inkomna svar där samtliga är bifall.
 
Per-Ola informerade om att Calton preliminärt återvänder hem 16/5 och Dennis flikade in att klubbmedlemmarna gärna kan höra av sig till Calton, telefon eller mailledes, eftersom han känner sig isolerad och som alla andra en smula uttråkad. Leif B. rapporterade att livet i Cannes är relativt hyggligt och att man under dagen kommer att fira fredsslutet av andra världskriget. Söndagen 10/5 kommer Leif att göra ett utbrytningsförsök och bila upp till Sverige. Med tanke på att det är tämligen förbjudet kan nog Leif redan nu förbereda sig på uppdraget som föredragshållare någon lämplig fredagsmorgon framöver.
 
Därefter tog Anders Tihkan över taktpinnen för en presentation av ClubRunner. 24 av klubbarna i distriktet och cirka 20% av klubbarna i Sverige har gått över till ClubRunner. Alla
ändringar som görs i ClubRunner går igenom i Rotary international vilket avspeglas i SRS. ClubRunner är till skillnad från ClubAdmin framförallt ett kommunikationsverktyg även om de administrativa bitarna finns med. Dock kan vi i dagsläget inte se andra klubbars program.
 
Hemsidan har Anders Tihkan designat (inget litet jobb!) med fokus på externa besökare och en stark betoning på bilder. I mittfältet finns t.ex. veckobreven som framstår mer som artiklar med vidarelänkar etc. vilket ger en bra översikt över innehållet och det finns även möjlighet att dela på sociala medier. Västra delen är i huvudsak en invitations/kontaktdel och högra kanten innehåller information om kommande evenemang i ett säljande utförande.
 
ClubRunner har även en mobilapp vilket kan underlätta kommunikationen mellan medlemmarna. Appen går att ladda ner från websidan med samma ID och lösenord som klubbwebben. Beträffande inloggning kommer Anders T att skicka ut ett förtydligande mail med instruktioner.
 
För nyhetsbreven är tanken att dessa skall komma regelbundet på tisdagar med information, kommande program, referat av gamla föredrag m.m. Det går även för externa besökare att anmäla intresse av att få klubbens nyhetsbrev. Dennis tackade Anders för en lysande presentation och klingade avslutningsvis i klockan.
 
Nästa vecka är det den förre ministern Ingela Thalen som berättar om allt från politik till spelmanslag.

Vid pennan.
Tomas E.