Publicerad av Tomas Englund den 05 Jun 2020
Veckomöte 2020-06-05. President Dennis Lind inledde dagens möte med ett citat av Leonardo da Vinci; ”Tala en vän tillrätta i enskildhet men beröm honom inför andra”. 22 deltagare denna morgon men tyvärr inga tillskott till skrytgrisen då swish tycktes ligga nere. Ändå har denna gris till dags dato inbringat ...
 
... 5600 SEK till Rotarys katastroffond. Dennis påminde om inbjudan att webb-ledes bevista guvernörsskiftet 15/6 kl 12.15 samt Nacka RK`s inbjudan att deltaga i mötet 8/6 11.45-12.30 där Peter Malmqvist talar över ämnet ”Vart är börsen på väg”. Dennis passade även på att lovorda Anders Tihkan och Per-Ola Sjöswärds insatser för klubben under det gångna året. Anders Tihkan informerade om att 28 av distriktets 35 klubbar har aktiverat Clubrunner och att vår klubb från 1/7 kommer att vara raderad från SRS databaser.

Dennis introducerade sedan dagens föredragshållare, Andreas Ljungman som sedan 5 år är verksam på NBV där han jobbar med att interagera mellan NBV och olika föreningar som vill samverka med NBV.

NBV, nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som via 6 olika avdelningar bedriver folkbildningsverksamhet över hela Sverige och som bildades 1971 genom ett samgående mellan Godtemplarorden, Nationaltemplarorden och Sveriges blåbands respektive studieförbund. Ursprunget till NBV sträcker sig emellertid mycket längre bak i tiden och bottnar i den klassiska nykterhetsrörelsen. Via influenser från IOGT förbunden i USA i slutet av 1800-talet startade en man vid namn Oscar Olsson år 1902 organiserade studiecirklar inom Godtemplarorden vilket gör att NBV kan kalla sig Sveriges äldsta studieförbund.
 
NBV`s grund bygger främst på 3 ideområden; Nykterhet, Demokrati och Föreningsliv. För närvarande har NBV cirka 20 medlemsorganisationer, varav 5 Bosniska, och drygt 50 samarbetspartners som utgörs av organisationer som har gemensamma intressen med NBV i ideologiska frågor. Finansiering sker till mer än 50% med statliga medel och i något lägre utsträckning med medel från kommun, landsting och olika fonder. Statens målsättning med att stödja folkbildningen är bland annat att bidra till att utjämna utbildningsklyftor och att utöka intresset för och delaktigheten i kulturlivet. Dessutom att på sikt stärka och utveckla demokratin.
 
Andreas avslutade med ett klokt citat av Ellen Key; ”Bildning är det man har kvar när man glömt det man har lärt sig”.
 
Mer info om NBV och NBV`s östliga avdelning finns på www.nbv.se och via sociala medier; Facebook/nbvost, Twitter/nbvost och Youtube/nbvost.

Dennis tackade av Andreas för ett innehållsrikt föredrag med löfte om att översända klubbens sedvanliga poliovaccindiplom.
 
Vid pennan.
Tomas E.