Publicerad av Anders Tihkan den 10 Feb 2023
100 000 svenska företagare räknar med att byta ägare inom 10 år, men vet inte hur man gör. Finns barn som är villiga och lämpliga att ta över? Finns extern köpare? Frågorna är många, men Sinf stöder med rådgivning.
 
Presidenten Anders K hälsade välkommen med ett konstaterande att det idag är den 10 februari och det är Iris som har namnsdag. Tomas B konstaterade att vi som vanligt inte har något namnsdagsbarn i klubben. Det är också vintercyklingens dag vilket uppmärksammas i Uppsala.
 
Historiskt så påbörjades återföreningen mellan Öst- och Västtyskland denna dag 1990.
 
Barbro konstaterade att vi var 26 närvarande varav 5 online. 3 gäster. Vi applåderade som vanligt för våra gäster
 
Dagens skryt:
 • Dennis hade ett negativt skryt: hans hund hade fällt en 90-årig dam, men han var glad att det inte blivit värre...
Ami informerade om fotopromenaden som varit i söndags där såväl Guje som Barbro medverkat. Per-Ola informerade om att det planeras ett besök med guidning på museet Vrak samt Tomas om operabesöket den 15 juni och Ingrid om den planerade festen den 12 maj. Guje berättade om upplägget för medverkan på Allt för sjön.
Anders informerade om att han och Dennis beslutat ställa in den 19 maj vilket godkändes samt inbjudan till Stockholm Söder nu på måndag.
 
Därefter var det dags för Guje att presentera dagens föredragshållare: Jessica Gonzalez Palm från Sinf:
 • Sinf är en arbetsgivarorganisation och verkar också som kunskapsstöd till sina medlemmar.
 • Förutom rådgivning inom generationsskifte arbetar man också med arbetsrätt och affärsutveckling.
 • 40% av alla företagare är i pensionsåldern och 100.000 räknar med att byta ägare inom 10 år, men vet inte hur man gör.
 • Ett ägarskifte är ofta kombinerat med ett ledarskifte.
 • Viktigt att komma överens om en målbild för samtliga ägare. I den kan bl.a ingå:
  • Vad är den nuvarande ägarens framtida roll
  • Vad krävs för att klara den nuvarande ägarens pensionering etc
  • Skapa en samsyn inom familjen och bland aktiva respektive passiva ägare genom familjeråd, enskilda samtal etc
  • Är det överhuvudtaget möjligt att hitta en köpare till företaget?
 • Sinf kan hjälpa till att ”klä bruden”.
Anders avslutade med att konstatera att det finns paralleller mellan generationsskifte i företag och i rotaryklubbar. I båda fallen gäller det att vara ute i god tid. Därför ska vi nästa fredag ha ett ”Round table” vilket alla önskas välkomna till.
 
Jessica avtackades med den sedvanliga gåvan till Polio plus.
 
Vid pennan och tangenterna
Anders K/Anders T