Publicerad av Sven Yngve Rudberg den 30 Apr 2021
Karin Aaseby berättar om demokratirörelsen, som strävar efter att stärka ungas demokratiska kompetenser. Hennes intressanta föredrag finns inspelat - se nedan. Tidigare inspelade föredrag: Välj "Artiklar" överst på menyraden och därefter "Inspelade föredrag".
 
Vi var 18 personer som samlats kring datorn för att lyssna på Karin Aaseby. Ami hälsade alla välkomna, några skröt och vi samlade in pengar till Rotarys katastroffond.
 
Karin Aaseby är Värmdöbo sedan 2002 och har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap. Hon har alltid kämpat för ungas delaktighet i vår demokrati och försökt stärka deras demokratiska kompetens.
 
Några brottstycken nedan, från hennes framställning, kanske lockar till läsning;
 
- Karin betonar skolans betydelse för att öka ungas delaktighet
 
- Det handlar om att främja - förebygga - och åtgärda. De första "f"-en är kanske viktigast!
 
- En föränderlig omvärld där globalisering skapat ömsesidigt beroende, där avstånden minskar, där infomängden är enorm och snabbheten hög ger nya utmaningar. Interkulturell kompetens krävs.
 
- Bättre med samtal än med debatt!
 
- Politiken har blivit mer opinionsstyrd, tonen i vårt digitala umgänge är hårdare och bidrar till polarisering..
 
- Äldre måste inte bara lyssna - de måste agera också!
 
Karin fick sedvanlig avtackning och Ami citat blev "Demokrati är som en partner, skall den förbli trogen behöver den uppvaktas varje dag".
 
Vid pennan, Sven
 

Se föredraget här: