Publicerad av Anders Tihkan den 22 Apr 2022
På klubbens frukostmöte överlämnades testväskor till Kyrkskolan och Hemmstaskolan så att deras elever kan analysera vattenprover. Syftet är att öka förståelsen för olika aspekter av vattnets kvalitet och koppla samman detta med ordinarie undervisning.
 
Louise från klubbens Östersjökommitté lämnar över väskor till lärarna på Kyrkskolan resp Hemmestaskolan:
 
 
Vattentest är en ryggsäck som innehåller allt som behövs att göra enkla analyser om vattenkvalitet. Testet är gjort för yngre skolelever, dvs. 6-10 åringar, och togs ursprungligen fram i ett projekt inom Rotarydistrikt 1410.
 
Väskan innehåller utrustning och instruktioner med vars hjälp det är lätt och roligt att undersöka närliggande vattendrag:
  • Vad berättar siktdjupet om vattendragets tillstånd?
  • Finns det blågröna alger i vattnet och är det tryggt att simma där?
  • Och hur ser vattnets syretillstånd ut?
  • Hur mycket P (fosfor) och N (kväve) finns det i vattnet ?
Här finns förslag till instruktion, framtagen av Sören Svärd för Mälardalens högskola:
 

Med hjälp av väskans innehåll kan man undersöka följande

  • Temperaturen (vattentermometer)
  • Siktdjup (Secchi-skiva metoden)
  • Algsituationen
  • Grumlighet (World Water Monitoring Challenge -burk, dekal och grumlighetsskala)
  • Syrehalt (provrör, DO-tablett, färgskala)
  • Kväve och Fosfor i vattnet
 

Se video om vattentestväskan: