Publicerad av Tomas Englund den 17 Apr 2020
Han växte upp i ett hem med en alkoholiserad mamma som dolde sitt missbruk. Våld och hot förekom i hemmet vilket gjorde att barnen lärde sig att läsa av vuxenvärlden för att kunna bete sig på ett sätt som inte renderade bestraffningar. Han började i tidig ålder att distansera sig från omgivningen, inte fysiskt, men han släppte inte in någon på livet vilket skapade en känsla av ensamhet även när rummet var fullt av folk. Enda fristaden i tillvaron som ung var kollo som innebar 50 dagars frigång från hemmet.
 
17 april 2020. Dagens föredragshållare, Mats Hedenby talade om Utanförskap.
 
Numer är Mats verksam som fängelsepastor på samma fängelse där han en gång satt inne som fånge. Han beskrev därefter sin tolkning av utanförskap utifrån sitt eget perspektiv och nämnde som förutsättningar för utanförskap exempelvis fattigdom, utbildningsnivå, hälsa m.m.
Av det ”kundklientel” han har i egenskap av fängelsepastor, d.v.s. fångar, finns en stor överrepresentation av personer med olika bokstavskombinationer och där nästan samtliga har eller har haft en dålig eller obefintlig relation med sin far vilket enligt Mats kan resultera i avsaknad av en förebild vilket i sin tur försvårar förmågan att hantera känslor och agerande. Han betonade avslutningsvis vikten av, som han uttryckte det, nya intryck ger nya uttryck.
 
En extra lång frågestund avslutades med att Elisabeth tackade av Mats med vårt poliovaccin diplom.
 
En trevlig helg önskar Tomas.
 
Interna klubbdelen av mötet
Dagens online möte lockade hela 29 deltagare varav 25 klubbmedlemmar. Efter lite skärmmingel klingade president Dennis prick 07.50 i sin lilla klocka och hälsade alla välkomna med ett citat av Margaret Thatcher: ”Jag är extremt tålmodig förutsatt att jag i slutändan får min vilja igenom”.
 
Dennis informerade om uppdaterade stadgar för att klubben skall kunna bibehålla skattefrihet samt anmodade klubbmedlemmarna att komma med förslag på personer som gjort sig förtjänta av PHF.
 
För att boosta intresset att bjuda in gäster har distriktet proklamerat vecka 17 som gästvecka, d.v.s. bjud in så många gäster som möjligt till ”zoom-möte”. Platsantalet är i det närmaste obegränsat.
 
Anders Tihkan informerade om Clubrunner. Hela distriktet går över och 23 av 36 klubbar har redan kommit igång. Anders skickar i samband med detta ut ett nyhetsbrev med inbjudan till inloggning.
 
Leif B. Axelsson på länk från Frankrike gav oss en kort situationsbild av isolationen på rivieran och därefter introducerade Elisabeth Brown föredragshållaren Mats.