09
apr
2021
Värmdö Skärgård
Gustavsberg
Sweden

Magnus Lindgren är kriminolog, fil.dr. i psykologi och f.d. polis och chef inom polisen. Han har arbetat vid bl.a. Brottsoffermyndigheten och Rikspolisstyrelsen samt varit styrelseledamot i Brottsofferjourernas Riksförbund och ordförande vid Riksorganisationen för anhöriga till Våldsdödade (RAV). Sedan år 2008 är Magnus generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

Ta tillfället till akt att lyssna på generalsekreterare och stiftare Magnus Lindgren. Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bildades 1998 som ett svar på en avsaknad av en oberoende aktör som på ett professionellt sett kunde lyfta brottsofferfrågorna och samtidigt hjälpa andra aktörer att både på strategisk och operativ nivå arbeta mer strukturerat. Bakgrunden var ett lyckat utvecklingsarbete med fokus på brott och trygghet i Uppsala län, som genomfördes tillsammans mellan olika aktörer och där jag vid tillfället var enhetschef vid Polismyndigheten i länet.

Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non govern­mental organization) som inte tar några statliga eller kommunala bidrag samt drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att för­bättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Visionen är att Sverige även i framtiden ska vara ett av värld­ens bästa länder att bo, vistas och verka i. Ett av hoten mot denna vision är en ökande brotts­lig­het. Det gäller inte minst den organi­­ser­ade brotts­lig­het­en som hotar rätts­staten och ytterst våra demokratiska värden.

Logga in via länken: 

https://us02web.zoom.us/j/86158675961?pwd=SFRPVFByMHk4OE9uUEhhMW9yWWthdz09