Publicerad av Ami Flood den 15 Mar 2022
Karin Sundby var projektledare för Klimatutmaningen, ett projekt som Nyköping Öster Rotaryklubb drivit under ett år. Karin berättar om projektet och varför det är viktigt att just Rotaryklubbar engagerar sig i klimatfrågan. Karin är egenföretagare och  arbetar med klimat- och hållbarhetsfrågor, hon är även aktiv i Klimatriksdagen som verkar för att lyfta klimatfrågan på den politiska agendan.
Anteckningar från fredagsmöte den 11 mars
 
Deltagare: på zoom 2/ 19 i lokalen varav 2 gäster - totalt 21 deltagare
 
Namnsdag: Edvin - vän av rikedom
 
Händelser: Littauens självständighet 1990. 2011 jordbävning i Japan, Födelse av Astor Piasola 1921.
 
Faktoid: Newton och äpplet i huvudet - han startade myten själv efter att ha sett ett äpple falla så började han fundera på graviationen.
 
Östersjötips - Bosse om att odla potatis och blåstång. I övrigt ges flera tips av föredragshållaren
 
Skryt: Dennis farmors bror var fotograf och nu har hembygdsföreningen fått släktingens plåtar för utställning. Sven skryter om webinariet som var lördagen den 5 mars och där Anders T gjorde en stor insats och Kronprinsessan ett väldigt bra tal för Rädda Östersjön.
 
Information: Ami informerar om att hon organiserar privata initiativ om boende för ukrainska flyktingar och berättar om nuläget för det och flyktingarna. Hör gärna av er om ni kan hjälpa till med boende.
 
Sven informerar om studiebesöket på Utö och följande steg med Östersjöambassadörer.
 
Föredragshållaren Karin Sundby från Nyköping Öster Rotaryklubb presenteras av Sven
 
Klimatutmaningen
Kan kännas märkligt att tala om klimatet när krig och pandemi tar allt utrymme i media och folks medvetande. Det är ju kriser hela tiden och vi människor måste kunna hantera flera kriser samtidigt. Klimatkrisen är en långsam och svårare kris att ta till sig. Men den pågår redan så vi MÅSTE ta till oss den!!! 

Som Obama sa; Vi är den första generationen som känner av klimatkrisen och vi är också den sista som kan göra något åt den!
 
Nyligen släppte UNCHR en rapport som försvann totalt i media tyvärr. Där meddelar de att förändringarna i klimatet händer snabbare än man trodde. 3 miljarder människor är drabbade som man tidigare trodde skulle göra det om 20-30 år men det sker nu. Dessa behöver fly från sina hemländer eftersom de drabbas av naturkatastrofer som gör det omöjligt att leva där. Exempelvis bränder och översvämningar i Australien, skogsbränder på många ställen, torka och svält etc.
 
Vi har redan värmt upp jorden med 1,1 grad. Det ökar mycket mer vid polerna så där är det en högre skillnad. 
 
I Sverige är vi i framkant med åtgärder mot klimatförsämringen - vi har "ledartröjan" - men kan inte slappna av ändå! Den ekologiska skuldens dag kommer allt tidigare - dvs när vi förbrukat vår "pott" av energi. 2022 beräknas den i slutet av juli, 2021 var den 3 april. Pandemin är orsaken till skillnaderna och det släpar lite efter. Vi lever här i landet som om vi hade fyra jordklot att tillgå. Vi måste halvera utsläppen vart 10:e år. Det är en enorm uppgift. Alla måste bidra även företag och organisationer.
 
Klimatutmaningen handlar om att göra oss medvetna. Klimatet är ofta elefanten i rummet och vi låtsas som om det inte finns några problem. Och vi kanske inte ska fokusera på problemen utan de lösningar som finns. Det blir mycket lättare då i konversationen med andra. 
 
Vad gör då Rotary Nyköping Öster? Under ett år har de haft ett projekt där de har strävat efter att halvera allas klimatpåverkan. Med hjälp av testet Klimatutmaningen (som vi också delat ut tidigare i vår klubb) så har alla medlemmar testat sig och gjort omtest efter ett år.
 
De har hållit föredrag om detta, skickat ut pressmeddelande, gjort klimatavtryck (genom testet) och fått ett initialt resultat att medlemmarna förbrukade i snitt 5 jordklot!!! I slutet av året hade de åstadkommit en 20% minskning. Inte perfekt men bättre!
 
Testet fokuserar på de fem B:na; Butiken, Bilen, Biffen, Börsen, Bostaden
 
Bara kampanjen gav några nya medlemmar till klubben.
 
Om 60 medlemmar gör insatser och sprider det till flera så blir effekten så mycket större. Rotaryeffekten kan bli att alla sprider till fem vänner som i sin tur sprider till sina vänner så har man snart 40 miljoner som har gjort neddragningar. DÅ händer det saker! Så gör detta ni också - så är vi många fler som hjälps åt!
 
Föredragshållaren fick ett sedvanligt Poliodiplom och avtackades. Frågestund följde.