Publicerad av Louise Adelborg den 12 Jan 2024
Amanda Thunberg talar om ledarskap
President Sven hälsar alla välkomna. Vi sjunger vår Rotary sång. Totalt 24 närvarande varav ingen digitalt. Morgonens skryt framförs.
 
Anders B presenterar morgonens föredragshållare Amanda Thunberg. De har arbetat ihop i samband med att Anders B var ansvarig för Värmdö kommuns Näringslivsråd och Amanda Thunberg bidrog till att utveckla kommunens arbete med näringslivsfrågor såsom konsult. Hennes företag heter Positiv Energi AB och grundvärden i arbetet ska vara Glädje, Skratt och Positivitet. Hon har haft många uppdragsgivare under åren.
 
I ledarskapet är det centralt med självinsikt och att man frågar sig "Hur gör vi?". Vad är det för miljö vi verkar i samt delaktighet. Målet för Värmdö kommun var att hitta samverkan och möte mellan; företagare, entreprenörer, politiker och tjänstemän i kommunen. Amanda talade om vikten av att börja samarbetsprojekt i hjärtat. Inom ramen för projektet i Värmdö kommun gjordes en enkät där företagarna önskade sig bl a;
1. Att ses och lära känna varandra
2. Företagslots
3. Nätverksmöten 
4. Service center
5. Öppet hus bygglov
 
Amanda Thunberg avslutade med att konstatera att kommunikation är ett verktyg i ledarskapet samt vikten av uppföljning/utvärdering.
 
Anders B avtackade Amanda Thunberg med sedvanligt diplom med poliodoser.