Publicerad av Sven Yngve Rudberg den 15 Jan 2021
Joakim Muschött berättar om mod, mod att gå utanför sin comfortzon och få ett bättre, rikare liv.
 
Tomas Brytting vikarierade för Ami under dagens möte. Han gav oss (34 närvarande) två ordspråk att fundera över; "Tålamod är konsten att hoppas" samt "Den som lever på hoppet dör fastande". Dessa säger delvis emot varandra, men så är det med ordspråk; man hittar alltid något som passar en själv! Kanske det senare är att föredra då det är bäst att göra något aktivt, att ta för sig och att leva idag inte bara i framtiden. Sämre är att bara hoppas på framtiden utan egna intiativ...
 
Joakim Muschött introducerades för att ge oss inspiration om mod. Han hävdade att mod handlar om att gå utanför sin "comfort zone". Det innebär att man måste ta risker och att man bli rädd, men gör det ändå. Det ger oss större självförtroende när vi vågar gå utanför vår comfort zone. Rädslan är en naturlig signal som dock inte innebär att något är fel. Känner vi ingen rädsla inför ett beslut eller en handling krävs inget mod.
 
Han betonade även skillnaden mellan svaghet och sårbarhet, Det senare innebär att vi går utanför vår comfort zone, tar risker men vågar göra det ändå. Vi är modiga! Svaghet är ett tecken på feghet. Våra comfort zoner är individuella, du måste alltid utgår från dig själv.
 
På en fråga om hur omdömet spelar in när det gäller mod, svarade Joakim: Man kan göra en göra gradering och börja med feghet, sedan försiktighet, därefter mod och våghalsighet. Det gäller att ta kalkylerade risker (rimliga), men våga kämpa mot rädslan. Utan rädsla inget mod! Det är dock farligt att vara våghalsig. Vad är värt att göra, även om jag misslyckas? Titta på livet! Det krävs ansträngningar. Ju oftare vi vågar gå utanför comfort zonen desto bättre mår vi och desto rikare liv får vi!
 
Joakim lät därpå alla fundera i två minuter över frågan "Var i ditt liv behövs det mod?" Efter en stund vågade några svara på Joakims fråga;
 
- En som tar mycket plats yttrar sig nog utan problem. För den som är introvärt kan det krävas mod att yttra sig! 
 
- Bra att misslyckas! Då lär man sig något!
 
- Som säljare är det svårt med "kalla samtal". Jobbigt (men viktigt) med första samtalet. Sedan rullar det på.... (Under pandemin blir det färre "kalla samtal". De flesta pratar gärna!)
 
- Knepigt att ge kritik. Vissa har inga problem att ta kritik, medan andra kan ta väldigt illa upp. Det krävs mod att våga ta samtal med kritik och man måste fundera på sitt upplägg.
 
Joakim konstaterar att vi ständigt står inför utmaningar i vårt liv beroende på vår komfort zone. För att öka modet att våga vidga sin zone kan man dela sin rädsla med någon som man har stort förtroende för, någon som bara lyssnar och sedan kan ge stöd.
 
Hur kan man återställa sitt "normalläge" när man misslyckats? Det bör du lära dig! Du kan till exempel ta en löprunda eller prata med en kompis.
 
Jämför dig aldrig med andra, du är unik! För att öka modet skriv ner det du gjort under dagen som var modigt och läs det senare. Då kan du bli modigare!
 
Joakim sammanfattade sin föreläsning på följande sätt: Mod är att våga gå utanför sin comfort zone, trots den rädsla man känner!
 
Som svar på fråga sa Joakim; Man kan också öka sin comfort zone med kompetens. Lär dig mera, bli mera kompetent, så vidgas din comfort zone.
 
 
Sedan avslutade han sin föreläsning med att erbjuda sin bok "Mera mod, bejaka din rädsla" för rabatterat pris (200:- SEK inkl frakt) med dedikation. 
 
Vid intresse, maila joakim@skifta.se.
 
Tomas avtackade Joakim för en inspirerande föreläsning under deltagarnas applåder. Han fick givetvis också sedvanligt gåvobrev med poliovaccin.
 
 
Vid pennan, Sven
 
 

Se föredraget här (36 minuter):

 
 
Här ser du annonseringen för föredraget.