KLUBBENS PROJEKT "RÄDDA ÖSTERSJÖN"

 

 

Värmdö Skärgård RK har en mycket aktiv Östersjökommitté - häng med på ett inspelat frukostmöte (till vänster, 35 minuter med bra tempo) för en översikt av hur projektet startade i klubben och varför vi gör detta.

 

Status för klubbens aktiviteter

                   
Se aktivitetslista samt mötesanteckningar från kommittén nedan!
 
 
                   
Victor Sandberg från Sportfiskarna      Här syns vårt lånade tält med 
bjöd alla besökarna på grillad korv!    beach flagga och barn quiz panel!
 
Hej alla Östersjövänner,
 
Som ni vet är våtmarker ett effektivt sätt att minska övergödning och öka antalet rovfiskar.
 
Hemmesta Sjöäng är ett utmärkt exempel på en fungerande  våtmark, där gäddorna finner en fristad att lägga sin rom och som där kan växa till sig.
 
 
Martin Olgemar, Vatten- och våtmarks samordnare på Länsstyrelsen i Stockholms Län, ansvarar för myndighetens uppdrag att samordna och leda arbetet med restaurering av våtmarker i länet. Exempel på uppdrag är utsättning av gädda i ytterskärgården, anläggning av konstgjorda undervattensrev utanför Djurgården och restaurering av vattendrag.
Två vattentest-väskor överlämnades idag till Lemshaga akademi för deras fjärde- och femteklassare i naturundervisningen. Vi fick också en återkoppling från Hemmestaskolan där eleverna enligt läraren varit "oerhört upphetsade" över att kunna ta vattenprov som visade om det vattnet var badbart eller inte.
Roger Thuring skriver regelbundet artiklar i svensk sportfiskepress. Efter ett halvt decennium av fiske i den svenska Östersjöskärgården är de stora förändringarna i näringsväven och tillgången på fisk uppenbara menar han. Roger ger en tidsresa över skärgårdsfisket, en analys av nuläget och försöker sig på ett framtidsspan.
Igår 5 mars sände "BASRAN Studio" en våtmarksspecial från Svens hus i Haghulta. "Alla var där": Sven, Guje, Anders (T), Kronprinsessan, en RI-director, BASRAN-styrelsen och drygt 100 deltagare från 12 länder på Zoom. Det blev ett superbra webbinarium med intressanta föredrag av forskare från Sverige, Finland och Polen, samt två Showcases.
Robert Cederlund berättar om hur man anlägger och driver en våtmark. Robert är ordförande i initiativ Utö.  
 
Läs gärna distriktets artikel om Utö-projektet och spana in erbjudandet att hänga med på distriktets båtutflykt till Utö lördag den 12 mars. Robert medverkar också i distriktets internationella BASRAN-webinarie den 5 mars där Utö-projektet är ett svenskt Showcase. Nacka Rotaryklubb har även AW den 7 april om Östersjöprojektet.
Seminariet är inspelat.
Östersjö-kommittén
 • Sven Rudberg, ordförande samt medlem i distriktets Östersjökommitté
 • Louise Adelborg,
  ansvarig för vattentestväskan
 • Wanja Bellander,
  medlem i distriktets Östersjökommitté
 • Ami Flood,
  delansvarig för våtmarker
 • Per-Olov Johansson,
  kontaktperson Långbroviken samt delansvarig för våtmarker
 • Pernilla Sjöswärd
 • Affi Stork
 • Dan Svantesson
 • Kerstin Tufvesson
 • Gun-Marie Östedt-Axelsson, ordförande i BASRAN
Läs nyhetsbrevet "trestegsraketen"
som var upptakten till aktiviteterna under 2022.
Välkommen till oss!

SOMMARUPPEHÅLL till 30/8, se nedan!

Vi träffas varje helgfri fredag kl 07:30 - 08:30 för frukost och föredrag i Kyrkettan, Värmdögatan 1

Välkommen som gäst i lokalen eller online (hybridmöte). 
Köp ett original!
Numrerad originallitografi av John-Erik Franzéns enda skärgårdsmotiv. Pris 1800 kr oramad, går oavkortat till Franzénstipendiet.
Kontakta Ingrid Sjöbeck, stipendiekommitténs ordförande.
 
Klubbens Östersjöaktiviteter
Tryck på rubrik nedan för att visa innehåll, tryck igen på rubriken för att dölja texten
 
+ Rotary Östersjöambassadörer
Klubben har varit drivande då det gäller utbildning av Rotary Östersjöambassadörer och har sju medlemmar i klubben som är ”promoverade”. Några av dessa har deltagit ombord vid seglingar på Briggen Tre Kronor för att orientera om Östersjön. Detta samarbete har tyvärr upphört i och med konkursen för Briggen.
 
+ District Grant
Klubben har beviljats en District Grant, dvs ett bidrag från The Rotary Foundation, för utbildningar till Rotary Östersjöambassadörer. Det gjorde att den senaste utbildningen (med 20 ”promoverade” Rotarianer) bl.a. kunde genomföras på Baltic Sea Science Center på Skansen. I steg 3 i utbildningen samlas nämligen alla elever fysiskt för att presentera sina föredrag för varandra. Idag är totalt 50 Rotarianer utbildade.
 
+ Vattentestväskan
Klubbens första konkreta delprojekt var ”vattentestväskan”. Vi har arbetat för att möjliggöra för skolorna i Värmdö att i sin undervisning använda väskan. Den bidrar till att öka kunskapen om vårt vattens betydelse för allt liv. Eleverna får utforska vattenmiljön närområdet och lära sig vad som påverkar vattenkvalitén. Sedan starten våren 2022 har 10 väskor delats ut till sex skolor på Värmdö.
 
Under våren 2023 inledde klubben ett samarbete med Värmdö kommun och då bestämde vi att de skulle engagera de kommunala skolorna i kommun för att använda Vattentestväskan medan vår klubb skulle vända oss till friskolorna. Värmdö kommun har även bidragit genom att ta fram ett formulär med tillhörande karta över kommunen, där skolorna kan registrera de värden de fått vid sina mättillfällen samt platsen där proverna tagits. Klubben har köpt in 10 väskor totalt och Värmdö kommun 11 väskor.
 
+ Allt för sjön, Älvsjömässan
Klubben har deltagit i Allt för sjön-mässan de två år som Rotary varit aktiva där.
 
+ Allt på sjön, Gustavsberg
Dessutom deltar klubben i månadsskiftet augusti/september i år för tredje gången i ”Allt på sjön” mässan som äger rum i Gustavsbergs hamn. Här har klubben, under de tre dagar mässan varar, haft ett Rotary-tält bemannat av klubbmedlemmar.
 
+ Böcker om insatser för Östersjön
Vi har bl.a sålt boken, ”50 sätt att Rädda Östersjön”. Boken ”Havet är min bästa kompis” av Lasse Åberg började vi att sälja under mässan i mars och kommer att sälja framöver. Den boken är utgiven av vår nya partner Voice of the Ocean. I tältet har även barnquiz funnits med belöning i form av godis till de barn som svarat. På detta sätt har även familjen involverats och kunnat ta del av broschyrer och ”Roll-ups” som berättat om Östersjön. Intresserade av Rotary har kunnat uppge namn och kontaktinfo för uppföljning. Klubben har på detta sätt fått nya medlemmar.
 
+ BASRAN - Baltic Sea Action Regional Network
Klubben deltar aktivt i BASRAN. Vid webbinariet om våtmarker i mars 2022 skedde utsändningen från Värmdö och då hade vår IT-ansvarige Anders Tihkan ansvar för tekniken. Så skedde även vid Webbinariet om trålfisket i mars 2024.
 
+ RYLA - Rotary Young Leadership Award
Klubben sponsrade en av de 28 deltagare i RYLA Baltic Sea 2024. Dessutom bidrog klubben med tre av de sex ledarna ombord på Briggen Tre Kronor.
 
+ Östersjödagen i Stavsnäs
I samarbete med Expedition Rädda Östersjön har klubben deltagit med tält på Östersjödagen som genomförts 2021 och 2022 ute i Stavsnäs på Värmdö. Tråkigt nog har denna mässa upphört. Planer på samarbete gentemot skolor, med expeditionens rullande utställning Searoom, genomfördes aldrig. Utställningen var tyvärr inte anpassad för att passa för skolelever (inte interaktiv m m).
 
+ Projekt Levande vikar
Projektet ”Levande Vikar” som drivs av Baltic Waters har uppmärksammats av klubben. Då Värmdö ”fick” en av de fyra vikar som projektet arbetar med, Lång-broviken, adopterades viken av klubben. Det har hittills resulterat i kontakter med närboende i viken och en gemensam skräpplockningsdag under de senaste två åren. Vi ser med spänning fram emot rapporter från projektet som kan ge tips för att förbättra läget i alla vikar längst kusten.
 
+ Hållbarhetsfestival i Gustavsberg
Den 27 januari 2024 ordnades en ”Hållbarhetsfestival” med många inblandade där även klubben deltog. Här uppvisades (för första gången i klubbens regi och endast med ett ex) boken ”Havet är din bästa kompis” som väckte stort intresse. Festivalen gav många bra kontakter med nya tänkbara partners.
 
Våtmarkens dag på Hemmesta sjöäng
Länsstyrelsen, Sportfiskarna samt Fågelskådarna ordnade gemensamt ”Våtmarkens dag” den 14 april ute på Hemmesta sjöäng, då även klubben deltog. Sjöängen är ett mycket framgångsrikt våtmarksprojekt som Värmdö kommun driver. Även nu fanns det barnquiz (33 familjer deltog) och vi sålde böcker (cirka 30 stycken av "Havet är din bästa kompis” och ”50 sätt att rädda Östersjön”).
 
+ Kommande våtmarksprojekt
Nu planerar klubben, i samverkan med Länsstyrelsen, ett flertal våtmarksprojekt ute på Värmdö. Klubbens roll blir initialt att ta kontakt med markägare och få dessa positiva till projekten. Då utnyttjas Rotarys fina kontaktnät runt Värmdölandet. Exakt vad klubben kan göra konkret i övrigt återstår att se. Finansiering kan sökas både statligt, från Länsstyrelsen och från andra finansiärer. Det kan även bli aktuellt att söka ”Global Grant” från Rotary. Våtmarker är ett accepterat projekt för en Global Grant ansökan.