President

Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
 
 

Funktionärer

Titel
Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
Inkommande president
 
 
Past president
 
 
Sekreterare
 
 
Skattmästare
 
 
 

Titel
Namn
Vänligen logga in för att se kontaktinformationen
Programmästare
 
 
 
Programmästare
 
 
 
Programmästare
 
 
 
Frukostkassör
 
 
 
Klubbmästare
 
 
 
Ordf Medlemskommitté
 
 
 
 
Vice sekreterare
 
 
 
Executive secretary
 
 
 
Närvarorapportör
 
 
 
IT-samordnare
 
 
 
Kontaktperson internationell tjänst
member Name Info ImgIngrid Sjöbeck
member photo
Kontaktperson internationell tjänst
 
 
 
 
 
Kontaktperson Franzéns stipendie
member Name Info ImgIngrid Sjöbeck
member photo
Kontaktperson Franzéns stipendie
 
 
 
 
 
Kontaktperson PR-marknadsföring
member Name Info ImgAnders Tihkan
member photo
Kontaktperson PR-marknadsföring
 
 
 
 
 
Kontaktperson Rotary Doctors
member Name Info ImgElisabeth Brown
member photo
Kontaktperson Rotary Doctors
 
 
 
 
 
Kontaktperson TRF
 
 
 
Kontaktperson ungdomsutbyte
 
 
 
Kontaktperson Östersjöprojektet
member Name Info ImgSven Rudberg
member photo
Kontaktperson Östersjöprojektet
 
 
 
 
 
Arkivarie